مدیرکل برنامه و بودجه
 امید گشتاسبی
مدیرکل برنامه و بودجه 
تلفن مستقیم: 32252575-071 داخلی: 200

 

منبع : دفتر برنامه و بودجه شهرداری شیراز
۵۱۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
امید گشتاسبی
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳