مدیرکل برنامه و بودجه
 علی محمد بهزادفر
مدیرکل برنامه و بودجه 
 

منبع : دفتر برنامه و بودجه شهرداری شیراز
۱۰۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳