گزارش عملکرد سه ماهه شهرداری شیراز


گزارش عملکرد سال 1399: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم
گزارش عملکرد سال 1398: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
امید گشتاسبی
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳