مجموعه مطالعات توسعه یافتگی محلات شهر شیراز

  عنــــوان مطالعـــــه
محله بندی مطالعه محله بندی شهر شیراز با رویکرد توسعه همگون و متوازن
مفاهیم مطالعه موردی آشنایی با مفاهیم نیاز و نیاز سنجی با تاکید بر پروژه های شهرداری شیراز
مطالعه موردی آشنایی با مفاهیم امکان سنجی با تاکید بر پروژه های شهرداری شیراز
ویژگی های جمعیت مطالعه جمعیت شناسی با تاکید بر ویژگی های جمعیت محلات شیراز
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت سواد و تحصیلات
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت اشتغال و شغل
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت زناشویی
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت معلولیت
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت مسکن
مطالعه جغرافیای جمعیت محلات شهر شیراز – وضعیت مهاجرت
خدمات تفریحی مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات باغ خانواده
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات پارک عمومی
خدمات فرهنگی -  اجتماعی - ورزشی مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات مکان های ورزشی
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات فرهنگسراهای شهروندی
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات کتابخانه
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به مراکز مذهبی
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات سرای محله
خدمات شهری مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات آتشنشانی و امداد و نجات
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات میادین و بازارچه ها
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به سرویس بهداشتی عمومی
تسهیلات حمل و نقل شهری مطالعه نیازسنجی ایجاد، توسعه و بهینه سازی حلقه های ترافیکی
مطالعه نیازسنجی ایجاد، توسعه و بهینه سازی پل عابر پیاده
مطالعه نیازسنجی ایجاد، توسعه و بهینه سازی پارکینگ ها
مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات حمل و نقل عمومی

 

منبع : دفتر برنامه و بودجه شهرداری شیراز
۴۵۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳