درباره ما
گروه مطالعات و پژوهش زیرمجموعه ای از حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی است که به مطالعه و بررسی ایده های جدید و برنامه ریزی طرح ها و خدمات نو می پردازد. این بخش با نوآوری مرتبط است و خلاقیت ها به شیوه ای علمی ارتقاء می یابد.
از سویی فعالیت های این گروه از سایر فعالیت های سازمانی و عملیاتی مجزاست و در توسعه سازمان در بلند مدت نقش بسزایی دارد.
این واحد به ارتقای دانش سازمانی، فرهنگ سازمانی و توسعه منابع انسانی می افزاید و الگوهای تازه ای ایجاد می کند. فعالیت های این حوزه وسیله ای برای رشد و ترقی حوزه های شهرداری در آینده، تسهیم دانش و حفظ ارتباط اثربخش آن ها با مخاطبان خود و سایر واحدهای درون شهرداری و خارج از شهرداری است.
عملکرد این گروه به شیوه ای است که به بهسازی سیستم مدیریت منابع انسانی کارکنان دانش محور کمک شایانی می نماید و فرآیندها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را تسهیل می بخشد.
همچنین می توان از طراحی نظام مدیریت پروژه های تحقیقاتی و استفاده از دانش، فناوری های نوین و بومی سازی آن در حوزه ها و دوایر مختلف شهرداری، به عنوان دیگر وظایف این حوزه نام برد.


اهم فعالیت ها و اقدامات
- برنامه ریزی، سیاست گذاری و تبیین استراتژی های لازم در بخش پژوهش های مطالعاتی و پژوهشی
-  نهادینه سازی تفکر پژوهش و مطالعه پیش از اجرا در مجموعه شهرداری
-  حمایت از پروژه های تحقیقاتی وکاربردی به صورت موثر و کارآمد
-  نیازسنجی مطالعات و پژوهش های مورد نیاز بخش های مختلف شهرداری
-  برگزاری جشنواره ، بزرگداشت های پژوهشی و شرکت فعالانه در جشنواره های شهری، کشوری و بین المللی در زمینه پژوهش
-  تعامل موثر و کارآمد با مراکز علمی - پژوهشی، دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقاتی
-  تولید و انتشار فصلنامه دانش مدیریت شهری نوین
-  استقرار و توسعه نظام مدیریت دانش در بخش های مختلف شهرداری
-  تهیه و تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز امور پژوهشی
- تهیه گزارش های علمی - پژوهشی کارشناسی (مبتنی بر تقاضا) در حیطه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و شهری و مدیریت دانش شهری

ارتباط با ما 


 نسترن نژداغی
رییس گروه مطالعات و پژوهش
تلفن مستقیم: 32326125-071 

 
 
 ناصر حسن زاده
کارشناس پژوهش
داخلی: 32326125-071
 علی نیک پندار
کارشناس پژوهش
داخلی: 32345772-071
 بهرام پاک فطرت 
کارشناس پژوهش
داخلی: 32345772-071
 عاطفه استادی
کارشناس پژوهش
داخلی: 32345772-071
 نرجس صیاد
کارشناس پژوهش
داخلی: 32345772-071
 
 https://recouncil.shiraz.ir     
       
         

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳