درباره ما
تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آینده نگری را برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم. بودجه سازمان، مدیران بخش های مختلف را بر آن می دارد تا بر اساس یک برنامه یکپارچه و هماهنگ با دیگر بخش ها برای اهداف خود بر اساس منابعی که دارند برنامه ریزی کنند. در واقع  گروه بودجه شهرداری شیراز به عنوان یکی از زیرگروه های دفتر برنامه وبودجه،نسبت  به برنامه ریزی و پیاده سازی تخصیص اعتبارات، اجرای بودجه، کنترل بودجه وتهیه گزارشات تحلیلی، تهیه و تنظیم متمم/اصلاح بودجه و بودجه سال آتی به منظور انضباط در نظام مالی و رسیدن به اهداف سازمانی اقدام می نماید.

اهم فعالیت ها و اقدامات
- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
- پیگیری ،تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت در برنامه بودجه با همکاری سایر حوزه ها.
- تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی تهیه بودجه، بودجه اصلاحی، متمم بودجه و... شهرداری و سازمان های وابسته، با توجه به ضوابط مربوطه.
- پیگیری انجام تکالیف بودجه ابلاغ شده از طرف شورای اسلامی شهر.
- آماده سازی و ارایه گزارش ها و تحلیل های مختلف از عملکرد بودجه.
- بررسی روش ها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روش های بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.
- ارزیابی و کنترل مالی بهای تمام شده فعالیت ها بر اساس مبالغ بودجه ای و هزینه های دوره های گذشته
 -تهیه و تنظیم تبصره های پیشنهادی و درج آن در لایحه بودجه.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
.

ارتباط با ما 
 

آرمان خسروپور
رییس گروه بودجه
تلفن مستقیم: 32252576-071 داخلی: 202

 
 
 فاطمه زارع
کارشناس بودجه (آمار و اطلاعات)
داخلی: 312
مهرداد رزمجویی
کارشناس بودجه (کنترل پروژه)
داخلی: 202
یاسر باغبانیان
کارشناس تخصیص اعتبارات
داخلی: 502
هادی باقری
کارشناس بودجه درآمد
داخلی: 203
شاهرخ حکمتی
کارشناس بودجه تملک
داخلی: 204
علی عبادی نسب
کارشناس بودجه
داخلی: 205
پروانه نصیری
کارشناس بودجه جاری
داخلی: 315
فریده عبدی
کارشناس بودجه (تکالیف)
داخلی: 303
 
       
         

 فارس، شیراز، خیابان ساحلی غربـی، حد فاصل کوچه 20 و 22، پلاک 19، ساختمــان معاونت برنامه ریـزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، گروه بودجه، کدپستی: 39995-71436
   071-32252711
   071-32252558
  

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳