درباره ما
برنامه ریزی فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیت‌های آینده سازمان است.
فلسفۀ برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و نقشه راه که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش لاینفک مدیریت است؛ هر مجموعه برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارد، بنابراین ضرورت برنامه ریزی، برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است، که "همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند".
گروه برنامه ریزی شهرداری شیراز به‌عنوان یکی از زیرگروه‌های دفتر برنامه و بودجه با نظارت برتدوین برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت و تطبیق با ماموریت ها و رسالت های شهرداری و در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و اهداف توسعه پایدار،  ابزار تصمیم‌سازی مناسبی را در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران شهری قرار می دهد.


اهم فعالیت ها و اقدامات
- تدوین، پایش، بازنگری و ارزیابی برنامه های راهبردی شهر و شهرداری شیراز
- تدوین، پایش، بازنگری و ارزیابی برنامه های عملیاتی شهرداری شیراز
- همکاری با گروه بودجه درخصوص تدوین بودجه سالانه از طریق انطباق با برنامه های راهبردی ـ عملیاتی
- بررسی و انطباق لوایح ، پیشنهادات و طرح ها با برنامه های راهبردی و عملیاتی و سایر اسناد بالادست
- استقرار نرم افزارهای مدیریتی
- تدوین مطالعات نیازسنجی، امکان سنجی و سایر مطالعات بالادست    
- تهیه گزارشات مدیریتی درخصوص عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف

ارتباط با ما 


محمدعلی ستارخان
سرپرست گروه برنامه ریزی
تلفن مستقیم: 32252576-071 داخلی: 207

 
 
 محمدجعفر جوانمردی فرد
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 319
فرزاد حیدرزاده
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 302
رضا محمدی
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 206
علی اصغر عدالت
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 206
روح الله جعفری سیریزی
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 208
رامتین منادی
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 216
فاطمه توسل
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 320
رویا باقرزاده
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 310
 
مریم موسوی عرب
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 313
هانیه هاشمی
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 311
   
فیروزه امامی
کارشناس برنامه ریزی
داخلی: 311
       

 فارس، شیراز، خیابان ساحلی غربـی، حد فاصل کوچه 20 و 22، پلاک 19، ساختمــان معاونت برنامه ریـزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، گروه برنامه ریزی، کدپستی: 39995-71436
   071-32252711
   071-32252558
   planningdep@eshiraz.ir 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳