لایحه بودجه شهرداری شیراز: درآمد در سال 1399

لایحه بودجه شهرداری شیراز: هزینه در سال 1399
لایحه متمم بودجه شهرداری شیراز: درآمد در سال 1398
لایحه متمم بودجه شهرداری شیراز: هزینه در سال 1398
عملکرد درآمد شهرداری شیراز در سال 1397
هزینه های شهرداری شیراز در سال 1397
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
امید گشتاسبی
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳