گزارش عملکرد سه ماهه شهرداری شیرازگزارش عملکرد سال 1401: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم
گزارش عملکرد سال 1400: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم
گزارش عملکرد سال 1399: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم
گزارش عملکرد سال 1398: سه ماهه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم


 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳